Hacamat Eski Mısırlılar, Babilliler ve eski Çin'de 5000 sene önce de uygulanmakta olan eşsiz bir tedavi şeklidir. İnsanlık tarihinin bilinen en eski yazıtlarında bulunan ve hastalıkların tedavisinde uygulanan bu şifa ve arınma yöntemi kan deveranını artırır, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

Hacamat Tedavisi; Arapça "Hijame", Somali, "Singa" veya Asya dillerinde "Shinga" ve "Toobin", batıda "Wet Cupping Therapy" olarak kullanılır.

Hacamat yoluyla kan alma tasvirlerine ait belgeler Eski Mısır taş oymalarında bulunmaktadır. Ayrıca bilinen en eski tıp yızıtı olan (M.Ö. 1550) Eski Mısır’a ait Eber Papirüslerinde hacamattan bahsedilmektedir.

İbn-i Sina'nın hacamat hakkında yazdığı teferruatlı açıklamalar bugün halâ müracaat edilen bilgilerdir.

Osmanlı döneminde ise yaygın olarak kullanıldığı bütün kaynaklarda vardır.

İlaç sanayinin gelişmesiyle birlikte modern tıp ilaç sanayicilerinin iyi bir partneri olmuştur ve bu çerçevede şu anda bile halâ hacamat aleyhinde yazılar ve haberler yapılmaktadır.