Yitirilmiş, unutturulmuş bir şifa kaynağı olan hacamat tedavisinin daha geniş kitlelere ulaşması ve insanların hayatlarını daha sağlıklı ve hastalıklardan uzak geçirmeleri için peygamberimizin de yaptırıp tavsiye ettiği bu yöntemin yeniden ihyası çalışmaktayız.

Bir hadis-i Şerifde Efendimiz (s.a.v) buyuruyorki;  ‘Sizin tedavi olmak için başvuracağınız en iyi çare Hacamattır’ (Hadis-i Şerif) 

Haccam Durmuş KOÇAK; Uzun yıllardır birikmiş olan deneyim ve uzmanlığını, hacamat ve sülük tedavisinin yanında bu işe gönül vermiş insanlara eğitim alanında da hizmet vermektedir. 

Hacamat tedavisi, kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçek eğitim ve bilgiyle yapılmalıdır. Hacamat Sertifikamızda, bunun en önemli ispatı konumundadır.

Hacamat tedavisini kendi hijyenik kliniğinde ve hijyenik araç ve gereçlerle  steril  bir ortamda gerçekleştirmektedir.


Binlerce yıldır dünyanın her yerinde uygulanmasına rağmen hiçbir yan etkisine rastlanmayan doğal, etkili ve kolay bir tedavi olabilir mi? Batılı doktorlar bir insanlık mirası olan hacamat terapisini keşfetmeye başlıyor.

Tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bir tedavi yöntemi: Hacamat. Batılı bilim adamlarının kupa terapisi olarak tanımladığı bu tedavide amaç vücutta akıcılığı olmayan kirli kanı ve dokular arasındaki sıvıda (ekstravasküler sıvı) biriken atıkları dışarı almak.

Hacamat terapisinin temelleri kupalarla oluşturulan vakumun vücuttaki atıkları deri yüzeyine çağırmasına dayanıyor. Sonra terapist iz bırakmayan 2 mm'lik çiziklerle bu sıvıları dışarıya alıyor.

Özel vakumlu kupalar ile kan alma yöntemi olan hacamat damardan kan aldırma yönteminden tamamen farklı bir uygulamadır. Hacamatın yapıldığı bölgelerde bulunan akupunktur noktalarının da ciddi bir şekilde uyarılması sonucu bu farklı etkileri ortaya çıkmaktadır. Hangi araç ve metotla olursa olsun kan aldırma ile ilgili uygulamalar bir hekimin muayenesi ve tavsiyesi ile yapılmalıdır. Hekim tarafından uygun görüldükten sonra hacamat yapılacak bölgenin sterilizasyonu sağlanır. Ardından kupalar vakumlanarak kapatılır. Kısa bir süre vakumlama işlemi yapıldıktan sonra bölge bisturi ucu veya bir lansetle kanın çıkabileceği şekilde çizilir. Buraya tekrar kupalar vakumlanarak kapatılır. Bundan sonra kupaların içine kan dolmaya başlayacaktır. 

Dünyada coğrafi olarak oldukça yaygın kullanılan bu iyileşme metodu İslam tıbbında çok önemli bir yere sahip. Hz. Muhammed (s.a.v.) bizzat hacamat olmuş ve ümmetine tavsiye etmiştir. Güvenilir hadis kaynaklarında oldukça kuvvetli rivayetler bulunmaktadır.

Miraç'ta hangi melek cemaatine rastlasam bana:

- Ey Muhammed (s.a.v.), ümmetine hacamat olmayı emret. dediler.  (Ali Nasıf, et-Tac, III, 203, Ravi: Abdullah b. Abbas (r.a))
- Tedavi olageldiğiniz şeyler arasında en hayırlısı hacamattır. (Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3. )
- Hacamat her hastalığa faydalıdır. Uyanık olun, hacamat olun. (Deylemi)