Emboli, hastalığında sülük uygulanabilir.

Vücudumuzdaki bazı arterlerin aniden bloke olmasıdır,bu bloke farklı durumlara bağlı olarak gelişebilir . Aynı zamanda kan dolaşımı sırasında vücüdun bir bölümünden başka bir bölümüne taşınan kan pıhtısına em bol adı verilmektedir . Kendi içerisinde akciğer embolisi beyin embolisi gibi farklı sınıflara ayrılır. Artellerde kan akışının kesilmesi kandaki oksijen oranının düşmesine ve organlarımızın zarar görmesine neden olabilir. 

Vücudun genelinde haraket hali emboliden korunabilir .